Berdoa Agar Ringannya Azab

FAEDAH TAFSIR : Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman :

“Dan berkatalah penghuni neraka kepada para malaikat penjaga neraka Jahannam, berdo’alah kalian kepada Rabb kalian agar meringankan dari kami azab walaupun sehari saja”. (QS: Ghafir:49)

Berkata Syaikh Muhammad bin Soleh al Uthaimin rahimahullah :

Cermati baik-baik ayat ini dari beberapa sisi :

Pertama: Mereka penghuni Neraka Jahannam tidak meminta kepada Allah akan tetapi mereka meminta kepada Malaikat penjaga Jahannam agar mendoakan mereka dihadapan Allah, ini dikeranakan Allah telah berkata kepada mereka (penghuni Jahannam) :

“Tinggallah dengan kehinaan di dalamnya dan jangan ajak Aku berbicara” (QS: Al Mu’minun 108)

Mereka – para penghuni Jahannam- memandang diri mereka tidak pantas untuk meminta langsung kepada Allah akan tetapi mereka meminta perantara para penjaga Jahannam.

Kedua: mereka mengatakan: “Mintalah kepada Rabb kalian”. Mereka mengatakan Rabbukum (Rabb kalian) dan tidak mengatakan Rabbuna (Rabb kita) dikeranakan wajah dan hati mereka tidak mampu untuk berbicara menyandarkan Rububiyah Allah kepada diri mereka dengan mengatakan: Rabbuna, pada diri mereka ada aib dan kehinaan yang mereka pandang bahawa Rububiyah Allah tidak pantas disandangkan pada mereka bahkan mereka hanya mampu mengatakan: Rabbukum

Ketiga: Mereka mengatakan : “Untuk meringankan adzab kami”, Mereka tidak mengatakan : Untuk menghilangkan azab dari kami, dikeranakan mereka -naudzu billah- telah berputus asa dari diangkatnya azab tersebut.

Keempat: Mereka mengatakan: “Untuk meringankan azab dari kami walaupun sehari”. Mereka tidak mengatakan: Untuk menghilangkan dari kami adzab selama-lamanya. Dari sini diketahui betapa luar biasanya azab, kehinaan, kerendahan yang menimpa mereka

“Dan engkau melihat mereka dicampakkan ke dalam neraka tertunduk hina dan mereka memandang dengan pandangan yang tertunduk”. (QS Asyuro 45)

Semoga Allah menjaga kita semua dari azab Jahannam.

Sumber: Kitab Tafsir Juz’ Amma. juz 1 hal 33
Alih bahasa : Syabab Forum Salafy
Arsip WSI : Link

Berdoa Agar Ringannya Azab

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s