Dua Sumber Utama Perpecahan Umat Islam

As-Syaikh Soleh Bin Fauzan Al-Fauzan hafidzahullah berkata,

“Tidak ada yang memecah-belahkan kaum Muslimin kecuali salah satu dari perkara ini: perkara pertama, memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin dan tidak mentaatinya. Perkara kedua, keluar meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallama menuju bid’ah dan hal-hal yang diada-adakan dalam urusan agama.”

Mafhamul Bai’ah, hal.11

Advertisements
Dua Sumber Utama Perpecahan Umat Islam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s