Erti Ibadah

Takrif Ibadah daripada Ibn Taimiyyah rahimahullah ta’ala:

“Suatu istilah bagi semua apa yang disukai Allah dan diredhaiNya daripada ucapan dan amalan; zahir dan batin seperti khauf dan khashyah, tawakal, solat, zakat, puasa, dan selainnya daripada Syariat Islam.”

Al-Qaul al-Mufid fi Syarh Kitabut Tawheed

Advertisements
Erti Ibadah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s