Jangan Bermajlis Dengan Mereka

Fudhail Bin Iyadh rahimahullah berkata,

“Barangsiapa yang tawadhu’ kerana Allah, pasti Dia akan memuliakannya. Barangsiapa majlisnya bersama orang-orang miskin, maka majlis itu akan memberikannya manfaat. Jangan sesekali engkau duduk bersama orang yang akan merosakkan hatimu, dan jangan duduk bersama pengikut hawa nafsu, kerana sungguh aku khuatirkan kemurkaan Allah ke atasmu.”

Al-Ibanah Al-Kubra, terbitan Daarur Raayah, Riyadh, cetakan ke-2, tahun 1415, 1/462, no. 451)

Advertisement
Jangan Bermajlis Dengan Mereka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s