Sebaik-baik Pakaian adalah Takwa

“Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu (bahan-bahan untuk) [Libas] pakaian menutup aurat kamu, dan [Rish] pakaian perhiasan; dan pakaian yang berupa taqwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda (limpah kurnia) Allah (dan rahmatNya kepada hamba-hambaNya) supaya mereka mengenangnya (dan bersyukur).” (Surah Al-A’raf:26)

Ibn Kathir berkata,

“Allah mengingatkan hamba-hambaNya bahawa Dia telah memberikan mereka Libas dan Rish. Libas itu adalah pakaian menutup aurat sedangkan Rish adalah perhiasan . Maka yang pertama itu adalah wajib sedangkan yang kedua itu digalakkan.”

Abdurrahman bin Zayd bin Aslam berkata mengenai ayat: (dan Libas Taqwa):

“Apabila seseorang itu takut kepada Allah, Allah menutupkan kesalahan-kesalahannya. Itulah Libas Taqwa.”

Tafsir Ibn Kathir

Advertisements
Sebaik-baik Pakaian adalah Takwa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s