Tetapkan Hatiku di atas AgamaMu

Imam an-Nawawi rahimahullah berkata di dalam kitabnya Al-Adzkar,

Kami meriwayatkan di dalam Kitab At-Tirmizi dari Syahr bin Hausyab, dia berkata: Aku bertanya kepada Ummu Salamah radiyallahu anha, “Wahai Ummul Mukminin, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasululah sallallahu alaihi wa sallama apabila tinggal di tempatmu?” Dia menjawab, “Doa baginda yang paling sering dibaca adalah:

“Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamaMu.”

Imam Tirmizi mengatakan, “Hadis ini hasan.”

Advertisements
Tetapkan Hatiku di atas AgamaMu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s