Tidak Terselamat Daripada Iblis Sehinggalah Datang Maut

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah menuturkan,

“Ketika ayahku (Imam Ahmad bin Hanbal) dihampiri kematian, aku duduk disampingnya sambil memegang selembar kain untuk merapatkan kedua rahangnya, sedang dia dalam keadaan sakaratul maut. Beliau kehilangan kesedaran, sehingga kami mengira beliau telah wafat, kemudian beliau sedar kembali sambil berkata,

“Tidak….belum….tidak….belum….”

Ia mengucapkannya beberapa kali, pada ucapannya yang ketiga aku tanyakan kepadanya,

“Wahai ayahku, apakah yang terus engkau ucapkan di saat-saat seperti ini?”

Ia menjawab,

“Wahai anakku, apakah engkau tidak mengetahui?”

“Tidak” tukasku. Maka beliau berkata,

“Iblis… terlaknat! Ia duduk di hadapanku sambil menggigit hujung-hujung jarinya seraya berkata:

“Wahai Ahmad! Engkau telah selamat dariku!”,

Dan aku (Imam Ahmad) menjawabnya,

“Tidak..! Belum… (aku belum selamat darimu), hingga aku mati.”

Diriwayatkan Ibn ‘Alam dalam Juznya sebagaimana disebut dalam Siyar A’laamin Nubala XI/341.

Advertisements
Tidak Terselamat Daripada Iblis Sehinggalah Datang Maut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s