Doakan Pemimpin Kalian ke Arah Petunjuk dan Kebaikan

DOAKANLAH PEMIMPIN KALIAN KE ARAH PETUNJUK DAN KEBAIKAN DAN JANGANLAH DOAKAN KEBURUKAN KE ATAS PEMIMPIN KALIAN!!!

Berkata Imam al-Barbahari,

“Jika anda melihat orang yang berdoa buruk kepada seorang pemimpin, ketahuilah bahawa ia termasuk salah seorang pengikut hawa nafsu, namun apabila anda melihat orang yang berdoa untuk kebaikan seorang pemimpin, ketahuilah bahawa ia tergolong sebagai seorang ahli Sunnah, insya Allah.”

Fudhail bin Iyadh berkata,

“Jikalau aku mempunyai doa baik yang dikabulkan, maka semua akan aku persembahkan bagi para pemimpin.”

Saya adalah Ahmad bin Kamil berkata bahawa telah bercerita Husain bin Muhammad at-Tabari dari Mardawaih as-Shabigh berkata bahawasanya aku mendengar Fudhail berkata,

“Jika aku tahu mempunyai doa baik yang dikabulkan maka akan aku persembahkan bagi para pemimpin.”

Ia ditanya,

“Wahai Abu Ali, jelaskan maksud ucapan tersebut.”

Beliau berkata,

“Pabila doa itu hanya aku tujukan bagi diriku, tidak lebih hanya bermanfaat untuk diriku, namun pabila aku persembahkan kepada pemimpin dan ternyata para pemimpin berubah menjadi baik maka semua orang dan negara merasakan manfaat dan kebaikannya.”

Dikeluarkan oleh Abu Nu’aim dalam “al-Hilyah” (8/91) dan juga oleh al-Khalal dalam “as-Sunnah”. Sanadnya adalah sahih.

Kita diperintahkan untuk mendoakan mereka dengan kebaikan bukan keburukan, meskipun ia seorang pemimpin yang zalim lagi jahat kerana kezaliman dan kejahatannya akan kembali kepada diri mereka sendiri sementara apabila mereka baik maka mereka dan seluruh kaum muslimin akan merasakannya.

[Syarh as-Sunnah oleh Imam Al-Barbahari, catatan no. 136]

Advertisement
Doakan Pemimpin Kalian ke Arah Petunjuk dan Kebaikan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s