Seolah Mereka Diciptakan Untuknya Padahal Dia Diciptakan Untuk Mereka

Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata:

Oleh kerana itu kita katakan:

Sesungguhnya manusia ketika dunia dibukakan atas mereka.

Kemudian mereka menjadi melihat kepada dunia, mereka akan mendapatkan kerugian akhirat seukuran mereka mendapatkan keuntungan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallama bersabda:

Ertinya: “Demi Allah, bukanlah kefakiran yang paling aku takutkan atas kalian.”

Maksudnya adalah tidaklah aku mengkhuawatirkan kefakiran pada kalian, kerana dunia akan dibukakan,

Ertinya: “Dan hanya saja yang aku khuwatirkan atas kalian ialah dibukakan dunia atas kalian kemudian kalian saling bersaing mendapatkan dunia, sebagaimana bersaingnya orang-orang sebelum kalian. Lalu kalianpun binasa, sebagaimana dunia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian.”

Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah, inilah yang membinasakan manusia hari ini.

Mereka binasa dengan sebab saling berambisi terhadap dunia.
Seolah-olah keadaan mereka ialah mereka diciptakan untuk mencari dunia saja, bukan dunia diciptakan untuk mereka.

Akhirnya mereka kesibukan dengan perkara yang itu diciptakan untuk mereka dari tujuan mereka diciptakan.

Dan ini merupakan perkara yang terbalik. Kita memohon kepada Allah keselamatan.

Syarah Riyadhus Solihin Syaikh Utsaimin

Alih bahasa:
Abu Zain Iding
Salafy Parepare

Seolah Mereka Diciptakan Untuknya Padahal Dia Diciptakan Untuk Mereka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s