Bolehkah Mengatakan Orang Kafir Sebagai Saudara?

Asy-Syaikh Soleh Al-Fauzan hafizhahullah

Penanya: Semoga Allah berbuat baik kepada Anda, bagaimana pendapat Anda tentang ucapan sebagian mufti, terkhusus yang ada di rancangan-rancangan televisyen dengan mengatakan: “Saudara-saudara kita orang-orang Nashara.” Atau ungkapan-ungkapan yang semisalnya, dengan berdalih bahawa semuanya beriman?

Asy-Syaikh:

Ini termasuk kekafiran dan kesesatan, kita berlindung kepada Allah darinya. Orang yang menganggap bahawa Yahudi dan Nashara sebagai muslimin dan orang-orang yang beriman serta sebagai saudara, maka ini merupakan kemurtadan dari agama Islam. Semua yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi was sallam maka dia kafir. Siapa saja yang tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi was sallam maka dia kafir, sama saja apakah dia seorang Yahudi atau Nashara atau selainnya. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi was sallam tidak ada lagi agama dan keimanan kecuali dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi was sallam.

Baca selengkapnya:
http://forumsalafy.net/?p=2638

Advertisement
Bolehkah Mengatakan Orang Kafir Sebagai Saudara?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s