Hamba Sangat Bergantung Pada Allah dalam Urusan Hidayah

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah:

“Seorang hamba sangat bergantung kepada Allah agar memberikan kepadanya petunjuk dan ilham berupa akal yang sihat. Boleh terjadi dia termasuk orang yang paling cerdas di antara manusia dan paling tajam pandangannya akan tetapi Allah membutakannya dari perkara yang nampak (jelas).Mampu jadi justeru dia dari manusia yang paling bodoh dan lemah pandangannya akan tetapi Allah berikan kepadanya hidayah kepada Al Haq yang telah diperselisihkan (di sisi manusia),dengan izin dariNya. Tidak ada daya dan upaya kecuali milikNya. Barangsiapa menyandarkan dirinya semata-mata pada pandangan, akal dan pengetahuan (ilmu)nya maka dia akan terhina.”

Dar’u Ta’arud Al Aql wan Naql(9/34)

WA Miratsul Anbiya Indonesia

Advertisement
Hamba Sangat Bergantung Pada Allah dalam Urusan Hidayah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s