Keluarga Si Mati Menyediakan Hidangan Buat Orang Lain

Shaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baaz rahimahullah berkata,

Kesepuluh : Tidak Boleh Bagi Keluarga Si Mati Untuk Membuat Hidangan Bagi Orang Lain

Kerana ucapannya Jarir bin Abdullah al-Bajali, seorang sahabat agung radiyallahuanhu, “Kami dahulu menganggap secara ijtima’ penyediaan hidangan oleh keluarga si mati selepas mayat dikebumikan daripada meratapi mayat.” Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad hasan.

Adapun menyediakan hidangan bagi mereka, atau tetamu mereka maka diperbolehkan, dan disyariatkan bagi kaum kerabat dan jiran mereka untuk menyediakan hidangan buat mereka; kerana Nabi sallallahu alaihi wa sallama ketika tiba kepadanya khabar kematian Ja’far bin Abi Talib radiyallahu anhu di Syam, beliau mengarahkan keluarganya untuk menyediakan hidangan bagi keluarga Ja’far, dan beliau bersabda, “Sesungguhnya telah datang kepada mereka (yakni keluarga Ja’far) suatu yang menyibukkan mereka.”

Ad-Duroos Al-Muhimmah Lil-Aammatil Ummah, Samaahatush-Shaikh Shaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baaz rahimahullah

Advertisements
Keluarga Si Mati Menyediakan Hidangan Buat Orang Lain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s