Kesabaran Orang Soleh

Tsabit Al-Bunaaniy, berkata: “Dahulu ketika Shilah Bin Asyyam sedang makan, datanglah seorang lelaki kepadanya dan berkata; “Saudaramu meninggal dunia”.

Shilah menjawab, “Jangan kamu kira ini khabar baru bagiku, sungguh aku telah diberitahu sebelumnya, duduklah kamu dan makanlah!”.

Lelaki itu merasa hairan, dan berkata; ‘Tiada seorang pun yang mendahuluiku membawa khabar ini kepadamu!’,

Shilah menjawab, : “Allah telah berfirman: “Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun akan mati pula”. (Az Zumar: 30)

Dikutip oleh seorang penuntut ilmu, Abu Hamzah Yusuf dari (Mukhtashar Raudhatul ‘Uqala, hal 121-122).

WhatsApp Salafy Indonesia

Advertisements
Kesabaran Orang Soleh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s