Mengambil Ilmu dari Ahli Bid’ah Yang Ahli Hadis dan Fikh

Asy-Syaikh Soleh Al-Fauzan hafizhahullah

Penanya: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang penuntut ilmu mengatakan sebuah kebid’ahan dan dia menyerukannya, padahal dia seorang ahli fikih dan hadis, maka apakah perkataan bid’ahnya berkonsekwensi menjatuhkan ilmu dan hadisnya serta tidak boleh menjadikannya sebagai hujjah sama sekali?

Asy-Syaikh:

Ya, dia tidak mampu dipercaya lagi. Jika dia seorang mubtadi’ maka dia tidak mampu dipercaya lagi, demikian juga ilmunya. Juga tidak boleh belajar kepadanya, kerana jika dia diambil ilmunya maka sang murid akan terpengaruh dengan gurunya, terpengaruh dengan pengajarnya. Yang wajib adalah dengan menjauh dari ahli bid’ah. Para Salaf dahulu melarang dari duduk bermajlis dengan para mubtadi’, mengunjugi mereka, serta pergi kepada mereka. Kerana khawatir kejahatan mereka akan merembet kepada siapa saja yang bermajlis dan bergaul dengan mereka.

Sumber:
http://forumsalafy.net/?p=2803

Advertisement
Mengambil Ilmu dari Ahli Bid’ah Yang Ahli Hadis dan Fikh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s