Prinsip Dasar Syariat Islam

Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah:

“Bahawa syariat Islam dasarnya dan asasnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan para hamba di kehidupan dunia (mereka) dan akhirat, yaitu keadilan seluruhnya, rahmat (kasih sayang) seluruhnya, kemaslahatan seluruhnya, dan hikmah seluruhnya.

Maka setiap permasalahan yang keluar dari: keadilan kepada kezaliman, dan dari rahmat kepada lawannya, dari kemaslahatan kepada mafsadat (kerosakan), dan dari hikmah kepada kesia-siaanو maka bukanlah bahagian dari syariat sekalipun masuk ke dalamnya penakwilannya. 》

I’laam Al-Muwaqqi’in (3/3).

 

مبنى الشريعة الإسلامية
أن الشريعة مبناها واساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادوهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدةوعن الحكمة إلى العبث
فليست من الشريعة وان دخلت فيها بتأويل.

[ أعلام الموقعين ( ٣ \٣ ) ]

Broadcast by :
📜 Channel MutiaraASK :
http://bit.ly/MutiaraASK
🌍 Website ASK :
http://bit.ly/BlogASK
💬 BBM Mutiara Salaf :
Pin:54ABD49E | Channel:C001C7FFE

Advertisements
Prinsip Dasar Syariat Islam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s