Agama adalah Ajaran dari Allah

Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata,

“Ketahuilah wahai saudaraku, rahimakallah, bahawa agama adalah hanya ajaran yang datang dari Allah, dan bukan berdasarkan pada ketetapan akal dan pemikiran manusia. Semua ilmu agama bersumber dari Allah dan rasulNya, maka janganlah anda mengikuti hawa nafsu sehingga anda terhempas dari agama dan terkeluar dari Islam. Tiada alasan bagimu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama telah menjelaskan sunnah kepada seluruh umatnya dan mengajarkannya secara tuntas kepada semua para sahabatnya, mereka adalah al-Jamaah dan Sawadul A’dzam. Sawadul A’dzam adalah kebenaran dan para pembelanya, maka barangsiapa yang menyelisihi para sahabat Rasul dalam sebahagian masalah agama, ia telah kafir.”

Syarhus-Sunnah Al-Barbahari, poin no.5

Agama adalah Ajaran dari Allah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s