Bid’ah Menghapuskan Sunnah

Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata,

“Ketahuilah bahawa ketika manusia mengada-adakan suatu kebid’ahan pasti mereka meninggalkan sunnah yang serupa dengannya. Hati-hatilah dari setiap perkara yang diada-adakan, kerana setiap perkara yang diada-adakan adalah bid’ah dan setiap kebid’ahan adalah sesat dan setiap kesesatan dan pelakunya berada di Neraka.”

Syarhus-Sunnah Al-Barbahari, poin no.6

Advertisements
Bid’ah Menghapuskan Sunnah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s