Dua Jenis Kesesatan

Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata,

“Ketahuilah, orang yang sesat dari jalan lurus ada dua jenis; pertama, orang yang sesat dari jalan lurus sementara ia tidak menginginkan kecuali kebaikan, maka kesalahan orang tersebut tidak boleh diikuti, kerana ia telah hancur, dan yang kedua orang yang sengaja menentang kebenaran dan menyelisihi orang-orang bertakwa dari generasi sebelum mereka, ialah orang yang telah sesat dalam kesesatan yang nyata dan termasuk kelompok syaitan yang terkutuk dari kalangan umat ini. Sangat wajar bagi sesiapa sahaja yang menyaksikan orang seperti kelompok ini untuk memberi peringatan keras kepada seluruh manusia agar tidak terpedaya dengan kesesatannya dan menjelaskan kepada mereka secara tegas dan lugas agar tidak ada seorang pun yang terjerumus ke dalam kebid’ahan mereka, sehingga manusia terhindar dari kehancuran.”

Syarhus-Sunnah Al-Barbahari, poin no.9

Advertisements
Dua Jenis Kesesatan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s