Tidak Sempurna Islam Seorang Hamba Sehingga ia Mengikuti, Membenarkan dan Tunduk pada Ajaran Islam

Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata,

“Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya tidak sempurna Islam seorang hamba sehingga ia telah mengikuti, membenarkan dan tunduk pada ajaran Islam, maka barangsiapa yang menyangka bahawa masih ada beberapa ajaran Islam yang belum sempurna sepeninggal para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bererti ia telah mendustakan dan membuat perselisihan dan hujatan keji terhadap mereka sementara ia termasuk ahli bid’ah yang tersesat lagi menyesatkan dan telah mengada-adakan ajaran baru dalam Islam.”

Syarhus-Sunnah Al-Barbahari, poin no.10

Tidak Sempurna Islam Seorang Hamba Sehingga ia Mengikuti, Membenarkan dan Tunduk pada Ajaran Islam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s