Tiada Qiyas dalam Permasalahan Aqidah

Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata,

“Ketahuilah tiada qiyas dalam permasalahan Sunnah (Aqidah) dan tidak boleh membuat permisalan atau mengikuti hawa nafsu, bahkan sunnah hanya berprinsip pada tasydiq (pembenaran) terhadap atsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallama tanpa menanyakan kaifiyyah, penjabaran takwil dan tidak boleh dikatakan bagaimana dan kenapa.”

Syarhus-Sunnah Al Barbahari, poin no.11

Tiada Qiyas dalam Permasalahan Aqidah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s