Mu’anaqah Ketika Bertemu Seseorang

Sebahagian besar orang menganggap bahawa bentuk pemulian akan lebih sempurna jika diiringi dengan mu’anaqah. Setiap kali mengucap salam kepada seseorang ia melakukan mu’anaqah. Mungkin ia marah jika ada orang lain yang tidak bermua’anaqah dengannya.

Sungguh telah datang larangan yang jelas dari perbuatan tersebut. Di dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata, ada seseorang yang bertanya, “Wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami berjumpa dengan sahabat kami, apakah kami diperbolehkan merunduk untuk kepadanya?” Beliau menjawab, “Tidak.” Ia bertanya lagi, “Bolehkah ia mu’anaqah dan saling menempelkan pipi kanan kemudian pipi kiri mereka?” Beliau menjawab, “Tidak juga.”

Kemudian ia bertanya lagi, “Apakah berjabat tangan dengannya?” Maka beliaupun menjawab, “Ya”.

Dan pada riwayat Ibnu Majah disebutkan,

لا ولكن تصافحوا

“Bukan, namun (yang benar) dengan berjabat tangan.” At-Tirmidzi mengatakan Hadis tersebut ‘Hasan’.

Hadis tersebut menunjukkan bahawa apabila seseorang bertemu sahabatnya cukup dengan jabat tangan dan mengucap salam, terkecuali jika ia datang dari safar kerana mu’naqah ketika itu disunnahkan.

Hal itu sebagaimana datang dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Dahulu apabila para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam saling jumpa mereka berjabat tangan, dan apabila mereka datang dari safar mereka saling mu’anaqah.” Atsar tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabarany dalam kitab Al-Ausath. Al-Haitsamy dalam Kitab Al-Majama’ mengatakan, “Para Rawi hadis tersebut adalah para rawi hadis sahih.”

Atsar tersebut menunjukkan bahawa apabila para Sahabat bertemu mereka saling berjabat tangan. Kecuali apabila salah seorang dari mereka ada yang datang dari safar maka mereka mu’anaqah dan menempelan pipi kanan kemudian pipi kiri (orang yang baru datang dari safar tersebut -pent).

PERINGATAN PENTING

Termasuk kesalahan sebahagian besar orang ketika  berta’ziyah mereka melakukan mu’anaqah terhadap keluarga mayit. Hal itu dilarang kerana mu’anaqah itu dilakukan pada keadaan bahagia bukan pada keadaan sedih. Hal tersebut juga masuk pada larangan yang telah lalu. Demikian pula tindakan tersebut telah keluar dari Petunjuk Nabi dan bimbingan Salafus Soleh. Wallahu ta’ala a’lam.

Sumber: Majma’ Mu’allafat wa Tahqiqat Syaikh Abdussalam bin Barjas Abdulkarim.

Alih bahasa: Abdurrahman Al-Pisangantimury.
WHATSAPP FAWAID ILMIYYAH
Gabung channel telegram di bit.ly/fawaidilmiyyah
Https://fawaidilmiyyah.salafaymedia.com

Mu’anaqah Ketika Bertemu Seseorang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s