Pemerintahan Abu Bakr dan Umar

Kata Abdul Malik Bin Marwan (seorang Khalifah Bani Umayyah) kepada rakyatnya:

ما أنصفتمونا يا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرتهما

“Berlaku adil-lah wahai rakyat! Kamu mahukan daripada kami seperti pemerintahan Abu Bakr dan Umar, tetapi kamu tidak mahu berjalan bersama kami dan tidak pula mencontohi rakyat di zaman mereka berdua (Abu Bakr dan Umar).”

Ath-Thurthusyi, Siraj al-Muluk, 1/237

Pemerintahan Abu Bakr dan Umar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s