Mencari Barangan Hilang di Masjid

Asy-Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz rahimahullah

Soalan: “Di desa kami ada mikrofon besar, bolehkah digunakan untuk mencari barang hilang, baik berupa barang berharga, haiwan ternak, atau kehilangan anak kecil, mahupun yang lainnya. Apakah ini termasuk dalam hadis mulia, yang maknanya “Barangsiapa yang mencari barang hilang di masjid maka katakanlah : ‘semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu.’ Apakah juga termasuk dalam larangan ini menggantungkan/menampalkan kertas di pintu masjid atau di dinding berisi pengumuman barang hilang, tanpa mengucapkannya secara lisan?”

Jawapan: “Mencari barang hilang dengan mikrofon di dalam masjid hukumnya tidak boleh.  Meskipun tujuannya adalah kebaikan dan manfaat, namun selama itu dilakukan di dalam masjid maka hukumnya tetap tidak boleh, kerana tercakup dalam keumuman hadis. Yaitu sabda Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam : « من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك » “Barangsiapa mendengar seseorang mencari-cari barang hilang di masjid, maka katakanlah, “Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadamu.” (HR. Muslim 568)

Ini adalah hadis yang sahih.  Kerana memang masjid tidaklah dibangun untuk kepentingan itu.

Demikian juga hadis :« إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك » “Apabila kalian melihat seseorang menjual atau membeli di masjid, maka katakanlah “Allah tidak akan menjadikan untung pada perdaganganmu!” (HR. at-Tirmidzi 1321)

Jadi, masjid itu bukan dibangun untuk jual beli, atau mencari barang hilang. Masjid dibangun hanyalah untuk peribadatan kepada Allah dan ketaatan kepada-Nya.

Namun apabila mikrofon itu berada di luar masjid – seperti di rumah atau semisalnya – maka tidak mengapa.

Adapun menulis pengumuman di kertas, apabila ditempel di dinding di luar masjid, maka tidak mengapa. Adapun apabila di dalam masjid, maka tidak boleh. Kerana pengumuman di kertas itu menyerupai ucapan, di samping itu akan menyibukkan orang itu melihat-lihat kembali pengumuman di kertas itu dan membacanya.

Allah-lah pemilik taufiq.

🌍📙 Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah (30/89-90)

•••••••••••••••••••••
🌠📝📡 Majmu’ah Manhajul Anbiya
📟▶ Join Telegram https://tlgrm.me/ManhajulAnbiya
💻 Situs Resmi http://www.manhajul-anbiya.net

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mencari Barangan Hilang di Masjid

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s