Si Jahil Tidak Ketahui Kedudukannya

Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah,

قلت : أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس بل يتخيلونه من بابة محدثي زماننا . ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ، ومالك ، والشافعي ، وأبي يوسف ، وفي الزهد والورع رتبة الفضيل ، وإبراهيم بن أدهم ، وفي الحفظ رتبة شعبة ، ويحيى القطان ، وابن المديني . ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه ، فكيف يعرف رتبة غيره ؟ !!

“Aku katakan (Imam Dzahabi) : Apakah mereka menyangka bahawa seorang muhaddits sudah mencukupi (dikatakan alim seperti ulama salaf), bahkan mereka mengumpamakan (ulama salaf) daripada golongan muhadits pada zaman kami ini? Demi Allah, sesungguhnya mereka (ulama salaf) telah mencapai darjat kefaqihan (yang tertinggi) seperti darjat Laits, dan Malik, Asy-Syafi’i, Abu Yusuf (Imam Mazhab Hanafi), (manakala) didalam (kelebihan) kezuhudan dan ke-wara’a-kan seperti darjat Fudhail (bin Iyadh) dan Ibrahim bin Adham, manakala hafalan (mereka) didalam kedudukan (yang menakjubkan seperti) Syu’bah (Al-Hajaj), dan Yahya Al-Qathan, dan Ibnu Maidani. Tetapi si jahil tidak mengetahui kedudukan (taraf, darjat)nya sendiri, maka bagaimanakah dia mengetahui kedudukan orang selainnya?”

Siyar A’laam An-Nubala

Si Jahil Tidak Ketahui Kedudukannya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s