ORANG YANG SOLATNYA BAIK AKAN MENJAGA AMANAH DAN TIDAK SUKA MEMBICARAKAN AIB ORANG LAIN

Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu berkata:

لا يعجبنَّكم من الرجل طنْطَنته -يعني:صلاته- ولكن من أدَّى الأمانة وكَفَّ عن أعراض الناس فهو الرَّجل.

“Jangan sekali-kali kalian terkagum dengan solat seseorang, tetapi sesiapa yang menunaikan amanah dan menahan diri dari merosakkan kehormatan orang lain, maka dialah lelaki sejati.”

As-Sunan al-Kubra, jilid 6 hlm. 472

Sumber || https://twitter.com/durra_salafiyaa/status/861240477135360000

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Advertisement
ORANG YANG SOLATNYA BAIK AKAN MENJAGA AMANAH DAN TIDAK SUKA MEMBICARAKAN AIB ORANG LAIN

DIANTARA AMAL YANG TERBERAT

Al-Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’iy rahimahullah berkata:

‏أشد الأعمال ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف.

“Amal yang paling berat ada tiga; dermawan ketika kekurangan, wara’ ketika sendirian, dan berbicara yang benar di hadapan seseorang yang diharapkan dan ditakuti.”

Al-Muntazham, jilid 10 hlm. 137

Sumber || https://twitter.com/AlahmadiZahrani/status/861326632912642048

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

DIANTARA AMAL YANG TERBERAT

KEUTAMAAN ILMU ATAS HARTA

Abban bin Muslim rahimahullah berkata:

كلمةُ حِكمةٍ لكٙ من أخيـك خيرٌ من مال يُعطيـك؛ لأن المال يُطغيـك والكلمة تٙهديـك.

“Sebuah kalimat hikmah yang engkau dapatkan dari saudaramu, lebih baik dibandingkan dengan harta yang dia berikan kepadamu, karena sesungguhnya harta akan membuatmu melampaui batas, sedangkan kalimat tersebut akan membimbingmu.”

Adabul Mujalasah wa Hamdul Lisan, hlm. 32

Sumber || https://twitter.com/fzmhm12121/status/860044515041783808

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

KEUTAMAAN ILMU ATAS HARTA

JANGAN MENGHINA SAUDARAMU SESAMA MUSLIM!!

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah berkata:

لا تحتقر أخاك المسلم: لا في خِلْقته ولا في ثيابه ولا في كلامه ولا في خُلقه ولا غير ذلك.

“Jangan menghina saudaramu sesama muslim; jangan pada fisiknya, pakaiannya, caranya berbicara, akhlaknya, dan yang lainnya.”

Syarh Riyadhush Shalihin, jilid 6 hlm. 260

Sumber || https://twitter.com/fzmhm12121/status/859982312116760578

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

JANGAN MENGHINA SAUDARAMU SESAMA MUSLIM!!

ASAS KEBAHAGIAAN HAKIKI

Asy-Syaikh Dr. Muhammad Ghalib hafizhahullah berkata:

‏السعادة التي ننشدها جميعا ليست في جمع مال، أو ارتقاء في وظيفة، أو الحصول على متاع زائل.
أساس السعادة: القرب من الله، والعيش له، والبذل لدينه.

“Kebahagiaan yang kita semua mencarinya bukan terletak pada mengumpulkan harta, meraih jawatan yang tinggi, atau meraih kesenangan yang akan sirna. Asas kebahagiaan adalah dekat dengan Allah, hidup untuk meraih keridhaan-Nya, dan berkorban untuk agama-Nya.”

Sumber || https://twitter.com/m_g_alomari/status/859596226332958720

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

ASAS KEBAHAGIAAN HAKIKI

MENUNAIKAN PERJANJIAN MESKIPUN MEREKA KAFIR

Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah mengatakan

المسلمون يحترمون العهود ويوفون بها ويعدلون في الناس ولو كانوا كفارا.

“Kaum muslimin menghormati perjanjian, menunaikannya, dan berbuat adil terhadap manusia meskipun mereka orang-orang kafir.”

(Khatharul Intihar hlm. 14)

Sumber || https://goo.gl/u89Fhj

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

MENUNAIKAN PERJANJIAN MESKIPUN MEREKA KAFIR

KELALAIAN HATI SUMBER SEMUA DOSA

Asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa’dy rahimahullah berkata:

فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنه الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك.

“Kelalaian hati akan memunculkan dosa kecil, lalu muncul darinya dosa besar, lalu darinya muncul berbagai macam bid’ah, kekafiran, dan selainnya.”

Taisirul Karimir Rahman, hlm. 45

Sumber || https://twitter.com/alsunna_way/status/859224587611103233

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

KELALAIAN HATI SUMBER SEMUA DOSA

KEMBALI KEPADA KEBENARAN

Al-‘Allamah Hamud at-Tuwaijiri rahimahullah mengatakan

«الرجوع إلى الحق نُبل وفضيلة ، كما أن التمادي على الباطل نقص ورذيلة»

“Kembali kepada kebenaran adalah kemuliaan dan keutamaan, sebagaimana halnya bersikeras di atas kebatilan adalah kekurangan dan kerendahan.”

(al-Ihtijaj bil Atsar 300)

Sumber || https://goo.gl/u89Fhj

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

KEMBALI KEPADA KEBENARAN