Akhlak Pembaca Al-Quran

As-Syaikh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizhahullah,

“Berkata Ibnu Mas’ud radhiallahu ‘anhu,

“Sepatutnya bagi pembaca Al-Quran untuk mengetahui waktu malamnya tatkala manusia tertidur dan waktu siangnya tatkala manusia berbuka (tidak berpuasa, Pent), (bila) menangis manakala manusia tertawa, bersikap wara’ apabila manusia mencampurkan (yang halal dengan yang haram, Pent), menahan diri manakala manusia berdebat dan khusyu’ manakala manusia bersikap sombong.”

Dari Abi Az-Zahiriyyah (dikisahkan) bahwasanya seseorang datang kepada Abu Ad-Darda dengan membawa serta putranya dan berkata: “Wahai Aba Ad-Darda, sesungguhnya anakku ini telah mengumpulkan Al-Quran.”

Maka Abu Ad-Darda berkata: “Ya Allah, berikan ampunan baginya. Sesungguhnya yang mengumpulkan Al-Quran hanyalah orang yang mendengar Al-Quran dan mentaatinya.”

Masail Nafi’ah Hawla Alquran Alkarim, Syaikh Ali bin Yahya Al-Haddadi.

Continue reading “Akhlak Pembaca Al-Quran”

Advertisement
Akhlak Pembaca Al-Quran