Kenaikan Harga

Dikatakan pada Abu Hazim, “Apakah pandanganmu terhadap kenaikan harga?”

Beliau menjawab, “Apa yang merisaukan kamu tentang itu? Dia (Allah) yang memberi rezeki pada kita ketika harga murah, dia juga yang memberi rezeki ketika harga mahal.”

Hilyatul Awliyaa (526/1)

Advertisement
Kenaikan Harga