HANYA KEPADA ALLAH KITA MENGADUKAN FITNAH PARA WANITA YANG MEMBIARKAN WAJAH MEREKA TERLIHAT OLEH SEMUA ORANG

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalany rahimahullah berkata:

ولم تزل عادة النساء قديمًا وحديثًا يسترن وجههن عن الأجانب.

“Kebiasaan para wanita dahulu dan sekarang adalah mereka selalu menutupi wajah mereka dari para pria yang bukan mahram.”

Fathul Bary, jilid 9 hlm. 324

Sumber || https://twitter.com/Arafatbinhassan/status/874179504230588416

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Advertisements
HANYA KEPADA ALLAH KITA MENGADUKAN FITNAH PARA WANITA YANG MEMBIARKAN WAJAH MEREKA TERLIHAT OLEH SEMUA ORANG

Doa Termasuk Dari Sebesar-besar Sebab Penolak Musibah

Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta’ala:

“Orang yang mengingkari berubat dengan doa seharusnya dia juga mengingkari perubatan dengan ubat-ubatan, dan tidak ada yang mengucapkan demikian kecuali dia menyelisihi banyak orang dan hadis-hadis sahih membantah mereka, dan di dalam perlindungan kepada doa ada tambahan faedah, yang tidak didapati pada perubatan dengan selain nya kerana padanya ada sikap tunduk dan merendahkan diri kepada Rabb Maha SuciNya, bahkan meninggalkan doa termasuk pada bentuk meninggalkan amalan-amalan soleh kerana pasrah kepada takdir sehingga dia meninggalkan amalan secara garis besar, dan menolak bala (bencana) dengan doa seperti menolak anak panah dengan perisai, dan bukanlah termasuk syarat beriman kepada takdir untuk tidak berlindung dari lemparan anak panah, wallahu a’lam.”

Fathul Bari (10/133).

Continue reading “Doa Termasuk Dari Sebesar-besar Sebab Penolak Musibah”

Doa Termasuk Dari Sebesar-besar Sebab Penolak Musibah

Membantu Saudara Menghilangkan Kesedihan

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani رَحِمَهُ اللهُ :

المرء إذا رأى صاحبه مهموماً ، استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه .

“Seseorang jika melihat sahabatnya bersedih, dianjurkan baginya mengajaknya berbincang dengan sesuatu yang akan menghilangkan kesedihannya dan menenangkan perasaannya.”

(Fathul Bari:9/ 292)

Membantu Saudara Menghilangkan Kesedihan

Imran Bin Hitton Memuji Khawarij

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani berkata tentang Imran bin Hitton dalam Fathul Baari:

عمرَان بن حطَّان السدُوسِي الشَّاعِر الْمَشْهُور كَانَ يرى رَأْي الْخَوَارِج قَالَ أَبُو الْعَبَّاس الْمبرد كَانَ عمرَان رَأس القعدية من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم انْتهى والقعدية قوم من الْخَوَارِج كَانُوا يَقُولُونَ بقَوْلهمْ وَلَا يرَوْنَ الْخُرُوج بل يزينونه وَكَانَ عمرَان دَاعِيَة إِلَى مذْهبه

“Imran bin Hitton as-Sudusi, seorang penyair terkenal. Ia berfahaman Khawarij. Abu Abbas al-Mubarrad berkata, ‘‘Imran bin Hitton adalah pimpinan, penyair dan khathib al-Qa’diyah.’ Al-Qa’diyah adalah kelompok sempalan dari Khawârij yang berpandangan tidak perlu memberontak atas penguasa akan tetapi mereka hanya merangsang untuk memberontak. Imran adalah juru dakwah kepada mazhabnya”.

Pada peristiwa terbunuhnya ‘Ali bin Abi Talib -radhiyallaahu anhu- oleh Abdurrahman bin Muljam, Imran bin Hathan memuji aksi Abdurrahman bin Muljam dengan melantunkan sebuah syair:

يا ضربة من تقي ما أراد بها
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا
إني لأذكره حينا فأحسبه
أوفى البرية عند الله ميزانا
أكرم بقوم بطون الطير قبرهم
لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا

“Wahai orang yang menebaskan pedangnya kepada orang yang bertakwa,
Tidaklah ia melakukannya melainkan untuk meraih ridha Sang Penguasa Arsy,
Sungguh aku mengenangnya sebagai orang yang paling berat timbangan kebaikannya di sisi Allah,
Betapa mulia sebuah kaum yang perut burung-burung menjadi kuburannya,
Agamanya tidak tercampur dengan kedengkian dan permusuhan.”

Fathul Baari

Imran Bin Hitton Memuji Khawarij

Kebahagiaan Itu Ada Pada Mengikuti Ulama Salaf

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata:

فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف

“Orang yang bahagia adalah mereka yang berpegang teguh dengan apa yang para salaf (terdahulu) berada di atasnya, dan menjauhi apa yang diada-adakan oleh orang khalaf (terkemudian).”

Fathul Baari 13/143

Disajikan oleh Tim Warisan Salaf
Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama’ah
Ikuti Channel kami di telegram https://bit.ly/warisansalaf
Situs Resmi http://www.warisansalaf.com

Kebahagiaan Itu Ada Pada Mengikuti Ulama Salaf