Menyerah Amanah

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya)” al-Nisa’: 58

Berkenaan dengan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah memberikan penjelasan dalam tafsirnya, “Allah subhanahu wata’ala mengkhabarkan bahawa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.”

Sumber: http://asysyariah.com/amanah/

Advertisement
Menyerah Amanah

Pakaian Zikir

Ibnu Katsir rahimahullah berkata,

“Kenakanlah pakaian dzikir agar menjaga kalian dari kejelekan-kejelekan manusia dan jin. Selimutilah roh-roh kalian dengan istighfar, supaya menghapus dosa-dosa siang dan malam. Apabila ada sesuatu yang kalian benci menimpa kalian, maka kalian akan redha dan kalian akan yakin bahawa itu merupakan kebaikan yang ditakdirkan untuk kalian oleh Rabb kalian, kerana kalian telah berlindung kepada Allah.”

Al-Wabil ash-Shayyib, 71

🌠📝📡 Majmu’ah Manhajul Anbiya

Pakaian Zikir

Sebaik-baik Pakaian adalah Takwa

“Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu (bahan-bahan untuk) [Libas] pakaian menutup aurat kamu, dan [Rish] pakaian perhiasan; dan pakaian yang berupa taqwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda (limpah kurnia) Allah (dan rahmatNya kepada hamba-hambaNya) supaya mereka mengenangnya (dan bersyukur).” (Surah Al-A’raf:26)

Ibn Kathir berkata,

“Allah mengingatkan hamba-hambaNya bahawa Dia telah memberikan mereka Libas dan Rish. Libas itu adalah pakaian menutup aurat sedangkan Rish adalah perhiasan . Maka yang pertama itu adalah wajib sedangkan yang kedua itu digalakkan.”

Abdurrahman bin Zayd bin Aslam berkata mengenai ayat: (dan Libas Taqwa):

“Apabila seseorang itu takut kepada Allah, Allah menutupkan kesalahan-kesalahannya. Itulah Libas Taqwa.”

Tafsir Ibn Kathir

Sebaik-baik Pakaian adalah Takwa