Jalan Yang Paling Jelas Menuju Allah

JALAN YANG PALING JELAS MENUJU ALLAH

Imam Abul Hasan bin Ali Al-Jauzajaani rahimahullah berkata:

“Jalan menuju Allah itu banyak. Dan jalan yang paling jelasnya dan yang paling jauh dari syubhat adalah: “Mengikuti sunnah dalam perkataan, perbuatan, tekad, janji dan niat”.

Kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: ” Dan jika kalian mentaati beliau (Nabi) nescaya kalian akan mendapatkan hidayah.” (QS. An-Nuur 54)

Lalu dikatakan kepada beliau : Dan bagaimana jalan menuju sunnah? Beliau menjawab: “Menjauhi bidah, mengikuti apa yang sudah disepakati oleh generasi pertama dari ulama Islam, dan menetapi jalan peneladanan.”

(Al-Amr bil Ma’ruf wan-nahyu ‘anil Mungkar karya As-Suyuti hal 5-6)

Kunjungi Selengkapnya || http://forumsalafy.net/jalan-yang-paling-jelas-menuju-allah/

⚪ WhatsApp Salafy Indonesia
⏩ Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Advertisement
Jalan Yang Paling Jelas Menuju Allah