Tanda-tanda Kebahagiaan

Berkata Al-Imām As-Syāthibi råhimahulläh Ta’āla:

“Di antara tanda-tanda kebahagiaan atas seorang hamba ialah: dimudahkan baginya ketaatan, menepati sunnah dalam perbuatan-perbuatannya, pertemanannya dengan orang-orang soleh, baik akhlaknya bersama saudara-saudaranya, mencurahkan kebaikannya bagi semua makhluk, perhatiannya terhadap kaum muslimin, dan pandai menjaga waktunya.”

Al-I’tishäm (2/152).

Continue reading “Tanda-tanda Kebahagiaan”

Advertisements
Tanda-tanda Kebahagiaan

Mendahulukan Nafsu Dari Petunjuk

Al-Imam Asy-Syathibi rahimahullah,

“Ahli bid’ah lagi mendahulukan hawa nafsunya daripada petunjuk Rabb-nya, sehingga ia menjadi manusia yang paling sesat dalam keadaan mengira (dirinya) di atas petunjuk.”

Al-I’tisom 1/68

Mendahulukan Nafsu Dari Petunjuk