Bermaksiat Setelah Ramadan

Ka’ab bin Malik rahimahullah berkata :

“Barangsiapa yang berpuasa (di bulan) Ramadhan kemudian terbetik dalam jiwanya: “Jika telah selesai (bulan) Ramadhan, akan (kembali) bermaksiat kepada Rabbnya”, maka puasanya tertolak”

Lathaif al-Ma’arif karya Imam Ibnu Rajab (1/215).

Continue reading “Bermaksiat Setelah Ramadan”

Advertisement
Bermaksiat Setelah Ramadan