Manusia yang Paling Sempurna

Mahmud Al-Warrah rahimahullah berkata,

“Manusia yang paling sempurna adalah yang paling menyedari kekurangan dirinya dan paling bersungguh-sungguh menundukkan syahwat dan ketamakannya.”

Jaami’ Bayaanil Ilmi Wa Fadhlih
Terbitan Daar Ibnul Jauzy, hal. 530 riwayat no. 863

Advertisement
Manusia yang Paling Sempurna