Meminta Pada yang tidak Memilikinya

Khalifah Hisyam bin Abdul Malik masuk ke dalam Ka’bah, ternyata di dalamnya ada Salim bin Abdullah bin Umar rahimahullah. Maka Khalifah berkata kepadanya: “Wahai Salim, mintalah kepada saya apa yang Anda perlukan!” Salim menjawab:

“Sesungguhnya saya merasa malu kepada Allah untuk meminta di rumah Allah kepada selain-Nya.” Ketika Salim keluar maka Khalifah mengikutinya seraya berkata kepadanya: “Sekarang Anda telah keluar, maka mintalah kepada saya apa yang Anda perlukan!” Salim menjawab: “Keperluan dunia atau Keperluan akhirat?” Khalifah menjawab: “Keperluan dunia.” Maka Salim menjawab: “Saya tidak meminta kepada yang memilikinya, maka bagaimana saya akan meminta kepada yang tidak memilikinya.”

(Al-Muntazham fii Taarikhil Muluk wal Umam, 7/114-115)

Advertisement
Meminta Pada yang tidak Memilikinya