Apa itu Takwa?

Thalq bin Habib rahimahullah, takwa adalah:

“Kamu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahuwata’ala, di atas cahaya (ilmu) dari-Nya dengan mengharap pahala-Nya. Kamu (juga) meninggalkan bermaksiat kepada Allah Subhanahuwata’ala, di atas cahaya (ilmu) dari-Nya dan kerana takut seksa-Nya.”

(Jami’ul ‘Ulum wal Hikam, 1/400)

Advertisement
Apa itu Takwa?