Orang yang Bahagia

Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata,

“Sungguh, orang yang bahagia adalah yang memanfaatkan segala rezekinya untuk mentaati Pencipta dan Penjaganya, sedangkan orang yang celaka adalah orang yang menggunakan segala rezekinya untuk menuruti nafsunya dan tidak menunaikan hak Allah yang diwajibkan kepadanya.”

Khutbah Jum’at Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah terbitan Toobagus

Advertisement
Orang yang Bahagia

Memberontak Terhadap Pemimpin

As-Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata,

“Aku berpendapat bahawa mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin baik yang fajir (yang sering melakukan dosa) mahupun yang soleh adalah wajib, selama di dalam perkara yang mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat pada Allah.

Beliau juga berkata,

“Juga kepada penguasa khilafah yang umat bersepakat atasnya dan meredhainya ataupun yang menggulingkan kekuasaan dengan pedangnya hingga dia menjadi khalifah, maka wajib taat kepadanya dan haram memberontak terhadapnya.”

Majmu’atu Mu’allafaatu Asy-Syaikh (V/11)

Memberontak Terhadap Pemimpin