Penjaga Agama

Malik Abdul Aziz bin Abdurrahman Aali (Keluarga) Sa’uud rahimahullah berkata dalam khutbahnya pada haji tahun 1365H:

يقولون إننا وهابية والحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله

“Mereka mengatakan bahawa kami ini wahabiyah dan hakikat sebenarnya kami salafiyyun, penjaga terhadap agama kami dan kami mengikuti Kitabullah dan Sunnah RasulNya dan tiadalah antara kami dan kaum Muslimin melainkan Kitabullah dan Sunnah RasulNya.”

Al-Mushaf wal-Sayf (ms. 135-136)

Advertisement
Penjaga Agama