Berbulan Madu

Silsilah Lafadz (istilah) yang Dilarang, diantaranya:
BULAN MADU (HONEYMOON/شهر العسل)
 
Ini termasuk adat (kebiasaan) munkar dan fenomena buruk yang menyusup ke tengah-tengah masyarakat Islam.
 
Karena ini merupakan adat orang barat, dimana suami istri melakukan safar bersama sebelum atau sesudah berhubungan ke luar negeri/ daerah guna menghabiskan masa (bulan madu) di negeri tersebut, baik di negeri Islam atau non Islam.
 
Dari Abu Sa’id Al Khudry secara marfu’:
“Kelak kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, hingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalian akan mengikuti mereka”. Kami katakan: “ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani”. Lalu beliau menjawab: “Siapa lagi (kalo bukan mereka).” (Hadits riwayat Bukhari 3457 dan Muslim 2669.
 
Berkata Ibnu Hajar di dalam Al Fath (13/236): dan diriwayatkan di dalam hadits Abdullah bin ‘Amr dari riwayat Asy Syafi’i dengan sanad yang shahih: “Kelak kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, manis maupun pahitnya”.
 
Berkata An Nawawi di dalam syarah Muslim (8/189): maksud hadits (kelak kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian….) yaitu mencocoki dalam hal kemaksiatan dan berbagai penyimpangan, bukan dalam kekufuran dan terjadilah apa yang telah dikabarkan oleh beliau ‘alaihisshalatu wassalam.
 
Faedah Syaikh Badr bin Muhammad Badr hafizhahullah Ta’ala via Whatsapp
Fawaid dari Ustadz Abdul Aziz As Samarindy
Forward dari WhatsApp SalafyIndonesia Dua
Advertisement
Berbulan Madu

Diantara Adat Kebiasaan dan Ibadah

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata:

˝Jika ada seseorang di hari Jumaat mengenakan pakaian yang terbaiknya kerana sebab hari Jumaat semata, maka hal ini diaanggap sebagai adat kebiasaan sahaja. Adapun seseorang yang di hari Jumaat mengenakan pakaian terbaiknya dengan tujuan meneladani nabi, maka yang seperti ini dianggap sebagai ibadah.˝

Lihat Syarah Arbain Nawawi-Syaikh Utsaimin, hal. 12-13, cet. Darul Mushtafa 2012.

WA Sedikit Faidah Saja (SFS)
Arsip lama Wa SFS, INdiC dan INONG terkumpul di link

Diantara Adat Kebiasaan dan Ibadah