Hakikat Orang Yang Berakal

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata:

اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻣﻪ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﺓ.

“Orang yang berakal adalah orang yang bagian yang dia dapatkan di dunia tidak menghalangi dirinya dari mendapatkan kebahagiaan di akhirat.”

Bahjatul Majalis, hlm. 117

Sumber || https://twitter.com/channel_moh/status/809377546244591616

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Advertisement
Hakikat Orang Yang Berakal

Jangan Merasa Sempurna

Berkata Ibnu Hazm rahimahullah,

العاقل هو من ميز عيوب نفسه فغالبها وسعى في قمعها والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه .

“Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui kekurangan pada dirinya lalu dia melawannya dan berusaha mengalahkannya, sementara orang bodoh adalah orang yang tidak tahu akan kekurangan dirinya.”

(Al-Akhlaq was-siyar:66)

Jangan Merasa Sempurna

Menentang Wahyu Dengan Akal

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata,

“Perbuatan menentang wahyu dengan akal adalah warisan Syaikh Abu Murrah (iblis). Dialah yang pertama kali menentang wahyu dengan akal dan mendahulukan akal dari pada wahyu.”

(ash-Shawa’iqul Mursalah, 3/998, lihat pula Syarh Aqidah Thahawiyah hlm. 207)

Dikutip dari sumber Asy Syariah dengan judul “Penyembah Akal adalah Pengikut Iblis”

Url : http://asysyariah.com/713/

Menentang Wahyu Dengan Akal

Agama adalah Ajaran dari Allah

Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata,

“Ketahuilah wahai saudaraku, rahimakallah, bahawa agama adalah hanya ajaran yang datang dari Allah, dan bukan berdasarkan pada ketetapan akal dan pemikiran manusia. Semua ilmu agama bersumber dari Allah dan rasulNya, maka janganlah anda mengikuti hawa nafsu sehingga anda terhempas dari agama dan terkeluar dari Islam. Tiada alasan bagimu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama telah menjelaskan sunnah kepada seluruh umatnya dan mengajarkannya secara tuntas kepada semua para sahabatnya, mereka adalah al-Jamaah dan Sawadul A’dzam. Sawadul A’dzam adalah kebenaran dan para pembelanya, maka barangsiapa yang menyelisihi para sahabat Rasul dalam sebahagian masalah agama, ia telah kafir.”

Syarhus-Sunnah Al-Barbahari, poin no.5

Agama adalah Ajaran dari Allah