DENGAN MENGENAL SUNNAH ENGKAU AKAN TAHU BID’AH

💢🍃 DENGAN MENGENAL SUNNAH ENGKAU AKAN TAHU BID’AH
➖➖➖➖

💺Berkata al ‘Allamah Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah :

” اعرف السنة تعرف البدعة أما إذا عرفت البدعة فلا يمكنك أن تعرف السنة “

🔎 “Kenalilah sunnah niscaya engkau akan mengenal bid’ah. Adapun bila engkau mengenal bid’ah maka tidak mungkin engkau akan mengenal sunnah”.

📔 Sumber : Silsilah Al-Huda wa An-Nuur 715
📝 Diterjemahkan oleh: Al-Ustadz Abu Ja’far hafizhahullah

#Fawaidumum #manhaj #aqidah #sunnah
〰〰➰〰〰
🍉 Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama’ah
🍏 Channel kami https://bit.ly/warisansalaf
💻 Situs Resmi http://www.warisansalaf.com

Advertisements
DENGAN MENGENAL SUNNAH ENGKAU AKAN TAHU BID’AH

HUKUMAN BAGI ORANG YANG MENUNTUT ILMU DARI AHLI BIDAH

🚫⚠❗🔥✊⚔
HUKUMAN BAGI ORANG YANG MENUNTUT ILMU DARI AHLI BIDAH

💺Syaikh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah :

✔🔰عقوبة من يطلب العلم على يد مبتدع ..
📜قال الشيخ محمد آمان رحمه الله :
«وأقل ما يصاب به الطالب الذى يطلب العلم على أيدي المبتدعة؛

Paling ringannya apa yang dialami oleh penuntut ilmu yang menimba ilmu dari ahli bid’ah :

أن تخرج من قلبه كراهة البدع والمعاصى والمخالفات،

1⃣ Akan keluar dari hatinya rasa benci kepada bidah, maksiat dan penyimpangan.

ويفقد واجب الحب في الله والبغض في الله،

2⃣ Dia akan kehilangan kewajiban “cinta dan benci karena Allah”

ولا يبالي جالس سنياً أو مبتدعاً،

3⃣ Dia tidak akan perduli akan duduk bersama pengikut sunnah ataukah pengikut bidah.

وإنما الحكم عنده لما يظنهُ مصلحةً للدعوة، يدور معه حيث دار،
والله المستعان، وذلك من علامات مرض القلب الذى يؤدى إلى نوع من النفاق عياذاً بالله»

Sesungguhnya hukum menurutnya adalah mana yang menurut sangkaannya bermaslahat bagi dakwah. Dia berputar dengannya kemana arahnya berputar. Wallahul mustaan. Dan itu adalah tanda sakitnya hati yang akan mengantarkan kepada satu macam dari sifat nifaq. Kita berlindung kepada Allah darinya.

📝Majmu’ Rasaail Al-Jaami h. 4

📓[ (مجموع رسائل الجامي(صـ ٤٢) ]

sumber : https://goo.gl/u89Fhj

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso

💽||_ chanel telegram :ahlussunnahposo

Oleh Al Ustadz Umar Abu Hafs

📡 Chanel Telegram : hhtps//Telegram.me/FBITOLITOLI
🌾🌾🌾🌾🌾🌾

HUKUMAN BAGI ORANG YANG MENUNTUT ILMU DARI AHLI BIDAH

KAMUS KELOMPOK SESAT

*Asy Syeikh Zeid Bin Hadi Al Madkholi* _rohimahullah:_

🔥 *Al Hululiyyah:* Kelompok yang mengatakan bahwa Allah dimana mana, Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan.

🔥 *Al Ittihadiyyah:* kelompok yang menganut pemahaman wihdatul wujud yaitu tidak ada perbedaan antara Sang Pencipta Allah subahanahu wa ta’alaa dan makhlukNya, sebagaimana penyair mereka mengatakan: Tidaklah anjing dan babi itu kecuali keduanya ini adalah Tuhan kita, dan Allah itu adalah pendeta yang sedang didalam gerejanya.

🔥 *Al Jahmiyyah:* Kelompok yang mengingkari Nama Nama dan Sifat Sifat Allah, dan mereka mendustakan Nash Al Qur’an dan sunnah.

🔥 *Al Qodariyyah:* Pengingkar takdir Allah, yang mana mereka mengatakan bahwa Allah tidak menciptkan kebaikan dan kejelekan atau Allah menciptakan kebaikan dan tidak menciptakan kejelekan.

🔥 *Ar Rofidhoh:* Kelompok yang menyelisihi kaum muslimin pada semua aspek baik secara garis besar atau dengan terperinci.

🔥 *Al jabriyyah:* Mereka yang mengatakan bahwa seorang hamba dipaksa (mereka tidak punya keinginan/pilihan melakukan sesuatu,pent) untuk melakukan kebaikan dan keburukan, seperti pohon yang ditiup angin.

🔥 *Al Murji’ah:* mereka banyak kelompok, ada dari mereka yang mengatakan kema’siatan tidak mempengaruhi keimanan sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat terhadap kekufuran, ada dari mereka yang mengatakan bahwa keimanan itu pengetahuan dengan hati saja, ada dari mereka yang mengatakan bahwa keimanan hanya ucapan lisan saja, ada dari mereka yang mengeluarkan amalan dari keimanan.

🔥 *Al Mu’tazilah:* Kaum yang mengatakan Al Qur’an itu makhluq, dan kekalnya ahli ma’siat dari kalangan ahli tauhid didalam neraka selama lamanya jika mereka mati dan tidak bertaubat.

🔥 *Al Musyabbihah:* Kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluknya seperti kaum nasrani dan kelompok kelompok bid’ah yang menyamakan Allah dengan makhluknya, mereka menetapkan sifat sifat bagi Allah yang termasuk kekhususan makhluNya yang lemah.

🔥 *Al ‘Asyariyyah, Al Kullabiyyah, Al Maturidiyyah:* Mereka orang orang yang banyak menyelisihi ahlus sunnah didalam Nama Nama dan Shifat Shifat bagi Allah, dan juga bab keimanan, dan dari yang lainnya dari bab bab ilmu.

🔥 *Al Waqifah:* Mereka yang mengatakan bahwa kami tidak mengatakan Al Qur’an itu makhluq dan juga bukan makhluq.

🔥 *Al Bathiniyyah:* Mereka kaum zindiq yang tidak beriman dengan hari kiamat dan hari pembalasan amalan manusia.

🔥 *Al Qoromithoh:* Pecahan kelompok Al Albathiniyyah.

🔥 *Al Ilmaniyyah:* kelompok yang memisahkan antara agama dengan kehidupan dunia, mereka menganggap yang seperti ini adalah menyesatkan manusia.

🔥 *Al Masuniyyah:* Sejelek jelek kelompok yang menjadi pembantu kaum yahudi.

🔥 *Al Mufawwidhoh:* Kelompok yang menyerahkan ma’na Sifat Sifat Allah kepada Allah, dan tafwidh ini sebagaimana kata syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah sejelek jelek bentuk Ilhad (didalam sifat Allah)

🔥 *As Shufiyyah:* Ada yang ekstrim sekali dan ada yang tidak ekstrem, yang ekstrem sekali adalah yang menganut pemahaman wihdatul wujud yaitu Allah tidak terpisah dengan makhlukNya, mereka ini pengikut Ibnu Arobi dan Ibnu Sab’in dan yang semisal dengan mereka.

🔥 *Al Khowarij:* kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar walaupun dari kalangan ahli taihid, dan mereka menganggap pelaku dosa besar kekal didalam neraka jika matia diatasnya.

🔥 *Al Qodiyaniyah:* Pengikut Ghulam Ahmad, para zindiq dan pelaku kekufuran.

📥 Dinukil dari @Berbagiilmuagama || Sumber: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=138075

📑 Alih bahasa: Abu Arifah Muhammad Bin Yahya Bahraisy

📡 Publikasi @salafybaturaja, 06 al-Muharram 1439 H/ 26 September 2017

🌐Join Channel
🌍 http://telegram.me/salafybaturaja

KAMUS KELOMPOK SESAT

BAHAYA MEMINTA BANTUAN KEPADA AHLI BID’AH

Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata:

إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين، فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين.

“Sesungguhnya ahli bid’ah dan para pengekor hawa nafsu tidak sepantasnya meminta bantuan kepada mereka pada urusan kaum muslimin sedikitpun, karena sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat bahaya terbesar terhadap agama.”

Manaqib al-Imam Ahmad, hlm. 252

Sumber || https://twitter.com/channel_moh/status/846464547980529665

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

BAHAYA MEMINTA BANTUAN KEPADA AHLI BID’AH

Jangan Tertipu Dengan Tangisan, Kekhusyukan dan Banyaknya Ibadah Orang yang Suka Melakukan Bid’ah

Al-Imam Abdurrahman bin ‘Amr al-Auza’iy rahimahullah berkata:

بلغني أن من ابتدع بدعة ضلالة آلفه الشيطان العبادة، أو ألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به، كما نقل عن الخوارج.

“Telah sampai kepada saya bahwa siapa saja yang melakukan sebuah bid’ah, maka syaitan akan menjadikannya semangat beribadah, atau menjadikannya khusyuk dan banyak menangis, agar syaitan boleh menjerat korban lain melalui orang tersebut (membelanya dan menjadi pengikutnya -pent), sebagaimana diriwayatkan tentang keadaan kelompok Khawarij.”

Al-I’tisham, jilid 1 hlm. 22

Sumber || https://twitter.com/channel_moh/status/807896198761877504

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Jangan Tertipu Dengan Tangisan, Kekhusyukan dan Banyaknya Ibadah Orang yang Suka Melakukan Bid’ah