Mu’anaqah Ketika Bertemu Seseorang

Sebahagian besar orang menganggap bahawa bentuk pemulian akan lebih sempurna jika diiringi dengan mu’anaqah. Setiap kali mengucap salam kepada seseorang ia melakukan mu’anaqah. Mungkin ia marah jika ada orang lain yang tidak bermua’anaqah dengannya.

Continue reading “Mu’anaqah Ketika Bertemu Seseorang”

Advertisement
Mu’anaqah Ketika Bertemu Seseorang