HAKIKAT KECUKUPAN

Asy-Syaikh Muhammad bin Hady al-Madkhaly hafizhahullah berkata:

الأصل في الغنى غنى النفس، وإن انضاف إلى ذلك شيء من الدنيا يكفيك من الناس، حتى لا يستميلونك بسبب فقرك، فهذا خير عظيم.

“Asal kecukupan itu dari kecukupan hati, dan jika hal itu ditambah dengan sedikit dari dunia, maka itu akan mencukupimu dari orang lain, sehingga mereka tidak akan mengaturmu dengan sebab kefakiranmu, jadi ini merupakan kebaikan yang besar.”

Sumber || https://twitter.com/munhajalsunna/status/757973581095723008

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Advertisement
HAKIKAT KECUKUPAN

Sasaran Zakat Fitrah

Al-Ustadz Qomar Su’aidy Lc hafizhahullah menulis,

“Yang kami maksud di sini adalah mashraf atau sasaran penyaluran zakat.

Ada perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Sebahagian ulama mengatakan sasaran penyalurannya adalah orang fakir miskin secara khusus. Sebahagian lagi mengatakan, sasaran penyalurannya adalah sebagaimana zakat yang lain, yaitu lapan golongan sebagaimana tertera dalam surat At-Taubah 60. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi’i, satu riwayat dari Ahmad, dan yang dipilih oleh Ibnu Qudamah (Al-Mughni, 4/314).

Continue reading “Sasaran Zakat Fitrah”

Sasaran Zakat Fitrah

Sabar dan Syukur Merupakan Kewajipan

Ibnu Mas’ud radhiyallahu anhu berkata:

“Ketahuilah, alangkah baiknya dua hal yang dibenci oleh manusia, yaitu kematian dan kefakiran. Demi Allah, perkara yang terpenting bukanlah kekayaan dan kefakiran, dan aku tidak peduli diuji dengan yang mana dari keduanya, jika diuji dengan kekayaan maka kewajibannya adalah bersyukur, dan jika diuji dengan kefakiran maka kewajibannya adalah bersabar, hal itu kerana hak Allah pada setiap keadaan dari keduanya wajib ditunaikan.”

Diriwayatkan oleh Waki’ di dalam Az-Zuhd no. 132, Ibnul Mubarak di dalam Az-Zuhd no. 566, Ahmad di dalam Az-Zuhd no. 844 dan Abu Nu’aim (1/132) dan ini adalah riwayat hasan.

Kasbul Halaal, karya Syaikhuna Muhammad Al-Imam hafizhahullah, hal. 24-25.

www.forumsalafy.net

Sabar dan Syukur Merupakan Kewajipan