JANGAN TERTIPU SEMATA-MATA KARENA BANYAKNYA ORANG YANG MENGAMBIL ILMU DARIMU, DAN JANGAN SEDIH KARENA SEDIKIT!

Al-Imam Abdurrahman bin ’Amr al-Auza’iy rahimahullah berkata:

‏مات عطاء بن أبي رباح يوم مات، وهو أرضى أهلِ الأرض عند الناس، وما كان يشهدُ مجلسه إلا تسعة أو ثمانية.

“Ketika Atha’ bin Abi Rabbah meninggal, beliau adalah orang yang paling diridhai oleh manusia di muka bumi, padahal tidak ada yang menghadiri majelisnya kecuali sembilan atau delapan orang saja.”

Siyarul A’lamin Nubala’, jilid 5 hlm. 84

Sumber || https://twitter.com/fatmabadr2011/status/874561880165109761

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Advertisements
JANGAN TERTIPU SEMATA-MATA KARENA BANYAKNYA ORANG YANG MENGAMBIL ILMU DARIMU, DAN JANGAN SEDIH KARENA SEDIKIT!

Mensyukuri Orang Yang Memberi Faedah Ilmiah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata:

كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيها.

“Siapa saja yang memberi faedah orang lain tentang masalah agama, maka dia adalah gurunya dalam masalah tersebut.”

Majmu’ul Fatawa, jilid 11 hlm. 512

Sumber || https://twitter.com/fzmhm12121/status/803443192876175360

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Mensyukuri Orang Yang Memberi Faedah Ilmiah

Mengambil Ilmu dari Ahli Bid’ah Yang Ahli Hadis dan Fikh

Asy-Syaikh Soleh Al-Fauzan hafizhahullah

Penanya: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang penuntut ilmu mengatakan sebuah kebid’ahan dan dia menyerukannya, padahal dia seorang ahli fikih dan hadis, maka apakah perkataan bid’ahnya berkonsekwensi menjatuhkan ilmu dan hadisnya serta tidak boleh menjadikannya sebagai hujjah sama sekali?

Asy-Syaikh:

Ya, dia tidak mampu dipercaya lagi. Jika dia seorang mubtadi’ maka dia tidak mampu dipercaya lagi, demikian juga ilmunya. Juga tidak boleh belajar kepadanya, kerana jika dia diambil ilmunya maka sang murid akan terpengaruh dengan gurunya, terpengaruh dengan pengajarnya. Yang wajib adalah dengan menjauh dari ahli bid’ah. Para Salaf dahulu melarang dari duduk bermajlis dengan para mubtadi’, mengunjugi mereka, serta pergi kepada mereka. Kerana khawatir kejahatan mereka akan merembet kepada siapa saja yang bermajlis dan bergaul dengan mereka.

Sumber:
http://forumsalafy.net/?p=2803

Mengambil Ilmu dari Ahli Bid’ah Yang Ahli Hadis dan Fikh

Mengambil Ilmu dari Pendusta

Bolehkah Mengambil Ilmu dari Pendusta seperti Kisah Abu Hurairah dengan Syaitan

Asy-Syaikh Soleh Al-Fauzan hafizhahullah

Pertanyaan: Sebahagian ahli bid’ah berdalih dengan kisah Abu Hurairah bahawa boleh menuntut ilmu dari ahli bid’ah kerana Abu Hurairah mengambil ilmu dari syaitan? Continue reading “Mengambil Ilmu dari Pendusta”

Mengambil Ilmu dari Pendusta