MENGAMALKAN ILMU LEBIH BERAT DIBANDINGKAN MERAIHNYA

💐🌷🌻🌹 MENGAMALKAN ILMU LEBIH BERAT DIBANDINGKAN MERAIHNYA

✍🏼 Hilal bin al-Ala’ rahimahullah berkata:

طلب العلم شديد، وحفظه أشد من طلبه، والعمل به أشد من حفظه.

“Menuntut ilmu adalah sesuatu yang berat, namun menghafal ilmu lebih berat lagi, dan mengamalkannya lebih berat dibandingkan menghafalnya.”

📚 Al-Kabair karya adz-Dzahaby, hlm. 76

🌍 Sumber || https://twitter.com/bander7464/status/921954638567526401

⚪ WhatsApp Salafy Indonesia
⏩ Channel Telegram || http://telegram.me/forumsalafy

💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Advertisement
MENGAMALKAN ILMU LEBIH BERAT DIBANDINGKAN MERAIHNYA

Menghafal al-Quran Kemudian Lupa

Asy-Syaikh Abdulaziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah

Soalan: Saya telah menghafal satu juz dari al-Qur’an al-Karim, dan dikeranakan tidak adanya seseorang yang mentasmi’ secara rutin, saya melupakannya. Apakah ada dosa bagiku? Apakah saya harus mengulangi menghafalnya?

Jawapan: Tidak ada dosa bagimu dalam hal ini, insya Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah ta’ala, “Dan sungguh telah Kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan Kami tidak dapati kemahuan yang kuat padanya.” (QS. Thaha:115)

Dan sabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam, “Hanya saja aku adalah seorang manusia seperti kalian, aku pun lupa sebagaimana kalian lupa, maka apabila aku lupa, ingatkanlah aku.”

Dan kerana sifat lupa itu seringnya ada pada seorang insan, tidak mampu untuk selamat darinya.

Adapun apa yang datang dalam hal ini berupa ancaman dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam, itu adalah lemah.

Dan disyariatkan bagimu untuk bersemangat dalam menghafal apa yang mudah bagimu dari Kitabullah, terlebih lagi hizb mufashshal (sebutan surah-surah dalam al-Qur’an dari surah Qaf sampai surah an-Nas), sehingga engkau mampu membacanya dalam solatmu, apa yang mudah darinya setelah membaca al-Fatihah. Adapun menghafal surah al-Fatihah hukumnya wajib, kerana surah ini merupakan salah satu rukun dalam solat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam, “Tidak ada solat bagi seseorang yang tidak membaca al-Fatihah.” (Muttafaq ‘alaih)

Majmu’ Fatawa asy-Syaikh Abdulaziz bin Abdillah bin Baz, 24/358.

Abdulaziz Bantul
(Salah satu thulab di Darul Hadist Fuyus,Yaman)
WA Salafy Lintas Negara

Menghafal al-Quran Kemudian Lupa

Kelebihan Menuntut Ilmu Di Usia Muda

Syaikh Ibnu Utsaimin Rohimahullohu ta’ala mengatakan:

Menuntut ilmu di usia muda itu mempunyai dua faedah yang agung bahkan lebih dari dua faedah.

Faedah pertama: Bahawa usia muda secara keumuman lebih mudah untuk menghafal daripada usia tua, dikeranakan usia muda padanya mempunyai banyak waktu luang dan belum mempunyai permasalahan yang membuat dirinya kesibukan dengan permasalahan tersebut.

Faedah kedua: Bahawasanya barangsiapa yang menghafal di usia muda lebih kuat hafalannya, Adapun menghafal di usia tua itu lebih cepat lupa

Oleh sebab itu ada ucapan yang tersebar di kalangan manusia bahawa belajar pada usia muda seperti memahat di atas batu.

Syarh Riyadhus Sholihin 1/76

Forum Ilmiyah Karanganyar

Kelebihan Menuntut Ilmu Di Usia Muda