MENUNAIKAN PERJANJIAN MESKIPUN MEREKA KAFIR

Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah mengatakan

المسلمون يحترمون العهود ويوفون بها ويعدلون في الناس ولو كانوا كفارا.

“Kaum muslimin menghormati perjanjian, menunaikannya, dan berbuat adil terhadap manusia meskipun mereka orang-orang kafir.”

(Khatharul Intihar hlm. 14)

Sumber || https://goo.gl/u89Fhj

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Advertisement
MENUNAIKAN PERJANJIAN MESKIPUN MEREKA KAFIR

Di antara Sifat Orang-orang Besar

Ayyub as-Sikhtiyyany rahimahullah berkata:

لا ينبل الرجلُ حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم.

“Seseorang tidak akan menjadi orang yang mulia sampai pada dirinya terdapat dua sifat; menjaga kehormatan dari apa yang ada di tangan orang lain, dan suka memaafkan kekurangan yang muncul dari mereka.”

Makarimul Akhlaq, karya Ibnu Abid Dunya, no. 42

Sumber || https://twitter.com/channel_moh/status/807314119271546880

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Di antara Sifat Orang-orang Besar

Si Jahil Tidak Ketahui Kedudukannya

Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah,

قلت : أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس بل يتخيلونه من بابة محدثي زماننا . ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ، ومالك ، والشافعي ، وأبي يوسف ، وفي الزهد والورع رتبة الفضيل ، وإبراهيم بن أدهم ، وفي الحفظ رتبة شعبة ، ويحيى القطان ، وابن المديني . ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه ، فكيف يعرف رتبة غيره ؟ !!

“Aku katakan (Imam Dzahabi) : Apakah mereka menyangka bahawa seorang muhaddits sudah mencukupi (dikatakan alim seperti ulama salaf), bahkan mereka mengumpamakan (ulama salaf) daripada golongan muhadits pada zaman kami ini? Demi Allah, sesungguhnya mereka (ulama salaf) telah mencapai darjat kefaqihan (yang tertinggi) seperti darjat Laits, dan Malik, Asy-Syafi’i, Abu Yusuf (Imam Mazhab Hanafi), (manakala) didalam (kelebihan) kezuhudan dan ke-wara’a-kan seperti darjat Fudhail (bin Iyadh) dan Ibrahim bin Adham, manakala hafalan (mereka) didalam kedudukan (yang menakjubkan seperti) Syu’bah (Al-Hajaj), dan Yahya Al-Qathan, dan Ibnu Maidani. Tetapi si jahil tidak mengetahui kedudukan (taraf, darjat)nya sendiri, maka bagaimanakah dia mengetahui kedudukan orang selainnya?”

Siyar A’laam An-Nubala

Si Jahil Tidak Ketahui Kedudukannya

Membongkok Sebagai Penghormatan

Fatwa Al-Lajnah Ad-Dã’imah lil Buhúts Ilmiyyah wal Iftã’ [ Pertanyaan ketujuh dari fatwa nomor 9868 ]

Soalan: Bolehkah ruku’ (membungkuk menghormati) kepada seseorang, seperti kepada kedua orangtua?

Jawapan: Tidak boleh, bahkan hal tersebut merupakan perbuatan syirik. Sebab ruku’ (membungkuk) itu merupakan bentuk peribadatan kepada Allah سبحانه sebagaimana sujud.

Maka tidak boleh mengamalkannya untuk selain Allah سبحانه. Continue reading “Membongkok Sebagai Penghormatan”

Membongkok Sebagai Penghormatan