Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah berkata:

نُواب إبليس في الأرض وهم الذين يُثبِّطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين، فهؤلاء أضرّ عليهم من شياطين الجن.

“Wakil-wakil iblis di muka bumi, yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari menuntut ilmu dan mempelajari agama, mereka ini lebih membahayakan manusia dibandingkan para syaithan dari golongan jin.”

Miftah Daaris Sa’adah, jilid 1 hlm. 160

Sumber || https://twitter.com/aljuned77/status/809655907588128768

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Menentang Wahyu Dengan Akal

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata,

“Perbuatan menentang wahyu dengan akal adalah warisan Syaikh Abu Murrah (iblis). Dialah yang pertama kali menentang wahyu dengan akal dan mendahulukan akal dari pada wahyu.”

(ash-Shawa’iqul Mursalah, 3/998, lihat pula Syarh Aqidah Thahawiyah hlm. 207)

Dikutip dari sumber Asy Syariah dengan judul “Penyembah Akal adalah Pengikut Iblis”

Url : http://asysyariah.com/713/

Menentang Wahyu Dengan Akal

Menghalangi Manusia Dari Ilmu

Al ‘Allamah Ibnul Jauzi rahimahullaahu berkata,

اعلم أن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم؛ لأن العلم نور فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلام كيف شاء.

“Ketahuilah bahwasanya tipu daya iblis yang pertama kali mereka lancarkan kepada umat manusia adalah usahanya untuk menghalangi mereka dari ilmu, kerana ilmu adalah cahaya. Apabila iblis telah mematikan cahaya mereka, maka dia mampu memukulnya (menyesatkannya) di dalam kegelapan sekehendak dia.”

(Talbisu iblis: 1/289).

Continue reading “Menghalangi Manusia Dari Ilmu”

Menghalangi Manusia Dari Ilmu

Tidak Terselamat Daripada Iblis Sehinggalah Datang Maut

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah menuturkan,

“Ketika ayahku (Imam Ahmad bin Hanbal) dihampiri kematian, aku duduk disampingnya sambil memegang selembar kain untuk merapatkan kedua rahangnya, sedang dia dalam keadaan sakaratul maut. Beliau kehilangan kesedaran, sehingga kami mengira beliau telah wafat, kemudian beliau sedar kembali sambil berkata, Continue reading “Tidak Terselamat Daripada Iblis Sehinggalah Datang Maut”

Tidak Terselamat Daripada Iblis Sehinggalah Datang Maut