Kebenaran Lebih Berhak untuk Diikuti

Berkata Al-‘Allāmah Al-Wālid Shälih Al-Fawzān hafizhåhulläh:

“Maka tidak boleh fanatik kepada madzhab, tidak boleh fanatik kepada seseorang individu, dan tidak boleh fanatik kepada kabilah (suku). Namun sejatinya seorang muslim hanyalah mengikuti Al-Haq (kebenaran) yang bersama sesiapapun, dan tidak boleh fanatik, tidak boleh meninggalkan Al-Haq, yang bersama dengan lawannya. Seorang muslim wajib berjalan bersama Al-Haq dimanapun dia berada: sama saja apakah berada di dalam madzhabnya, atau bersama imamnya, atau bersama kabilahnya, atau sekalipun bersama musuhnya. Dan rujuk (kembali) kepada Al-Haq lebih baik dari pada berlarutan dalam kebatilan.”

I’ānah Al-Mustafīd (2/115).

Continue reading “Kebenaran Lebih Berhak untuk Diikuti”

Advertisement
Kebenaran Lebih Berhak untuk Diikuti