SESULIT APAPUN MASALAH, ALLAH AKAN MEMBERIKAN JALAN KELUAR JIKA SEORANG HAMBA BERTAQWA

💐🌻🌷🌹
SESULIT APAPUN MASALAH, ALLAH AKAN MEMBERIKAN JALAN KELUAR JIKA SEORANG HAMBA BERTAQWA

💺 Al-Hakam bin Amr al-Ghiffary radhiyallahu anhu berkata :

أقسم بالله، لو أن السماوات والأرض كانتا رتقاً على عبد فاتقى الله، يجعل الله من بينهما مخرجاً.

“Aku bersumpah dengan nama Allah, seandainya langit dan bumi menyatu menghimpit seorang hamba lalu dia bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan celah (jalan keluar) diantara keduanya.”

📚 Siyar A’lamin Nubala’, jilid 2 hlm. 475

🌍 Sumber || https://twitter.com/HeshamAlhosani/status/964932386738728960

⚪ WhatsApp Salafy Indonesia
⏩ Channel Telegram || http://telegram.me/forumsalafy
💎💎💎💎💎💎

Advertisement
SESULIT APAPUN MASALAH, ALLAH AKAN MEMBERIKAN JALAN KELUAR JIKA SEORANG HAMBA BERTAQWA

Jalan Yang Paling Jelas Menuju Allah

JALAN YANG PALING JELAS MENUJU ALLAH

Imam Abul Hasan bin Ali Al-Jauzajaani rahimahullah berkata:

“Jalan menuju Allah itu banyak. Dan jalan yang paling jelasnya dan yang paling jauh dari syubhat adalah: “Mengikuti sunnah dalam perkataan, perbuatan, tekad, janji dan niat”.

Kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: ” Dan jika kalian mentaati beliau (Nabi) nescaya kalian akan mendapatkan hidayah.” (QS. An-Nuur 54)

Lalu dikatakan kepada beliau : Dan bagaimana jalan menuju sunnah? Beliau menjawab: “Menjauhi bidah, mengikuti apa yang sudah disepakati oleh generasi pertama dari ulama Islam, dan menetapi jalan peneladanan.”

(Al-Amr bil Ma’ruf wan-nahyu ‘anil Mungkar karya As-Suyuti hal 5-6)

Kunjungi Selengkapnya || http://forumsalafy.net/jalan-yang-paling-jelas-menuju-allah/

⚪ WhatsApp Salafy Indonesia
⏩ Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Jalan Yang Paling Jelas Menuju Allah

Jalan Menuju Allah Sangatlah Panjang

Asy-Syeikh al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani –rahimahullah– berkata:

“Jalan untuk menuju Allah sangatlah panjang. Dan kita sekarang berjalan di atasnya bagaikan kura-kura. Dan tujuan kita bukan untuk sampai di akhirnya, akan tetapi tujuannya adalah kita mati dalam keadaan berada di atasnya.”

Dikirim oleh Al-Akh Ali Bahmid al-Malanji (salah seorang Pelajar di Darul Hadist Fuyus,Yaman)

WA SALAFY LINTAS

Jalan Menuju Allah Sangatlah Panjang

Ikutilah Jalan Kebenaran

Berkata Fudhail bin Iyadh rahimahullah,

“Ikutilah jalan-jalan kebenaran dan tidak membahayakan Anda sedikitnya orang yang berjalan padanya. Hati-hatilah dari jalan-jalan kesesatan dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa.”

(Al Itishom 1/263)

قال الفضيل بن العياض رحمه الله:

“اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين.”

Ikutilah Jalan Kebenaran

Berjalan Tanpa Alas Kaki

Dari Abdullah Bin Buraidah Bin Al-Hushaib Al-Aslami,

“Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk kadang-kadang berjalan tanpa alas kaki.”

Disahihkan oleh Asy Syaikh Al Albany 4160, Sahih Abu Dawud

عبد الله بن بريدة بن الحصيب الاسلمي
كان نبي صلى الله عليه و سلم
” يامرنا ان نحتفي احيانا”

Berjalan Tanpa Alas Kaki