Berkabung Lebih dari Tiga Puluh Hari

Shaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baaz rahimahullah berkata,

Kesebelas : Tidak Dibenarkan Bagi Wanita Untuk Al-Ihdaad (Tidak Berhias/Berkabung) Terhadap Mayyit Lebih Daripada Tiga Puluh Hari Kecuali Terhadap Suaminya atau Sedang Hamil

Tidak boleh bagi wanita untuk al-Ihdaad ke atas mayyit lebih daripada tiga puluh hari kecuali terhadap suaminya kerana wajib ke atasnya untuk berkabung terhadapnya selama empat bulan dan sepuluh hari, kecuali beliau sedang hamil maka ke atasnya (untuk berkabung) sehingga dia melahirkan anak; kerana ketetapan as-Sunnah as-Saheehah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallama sedemikian.

Adapun bagi seorang lelaki, ia tidak boleh al-ihdaad atas kematian seseorang daripada kaum kerabatnya ataupun selainnya.

Ad-Duroos Al-Muhimmah Lil-Aammatil Ummah, Samaahatush-Shaikh Shaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baaz rahimahullah

Advertisement
Berkabung Lebih dari Tiga Puluh Hari