Memakai Barangan Jenama Nike

Shaikh Ahmad Yahya An-Nadjmi Berkenaan Pakaian Nike

Soalan: Apakah dibenarkan untuk membeli pakaian yang ianya berasaskan satu Tuhan dan ianya bertuliskan “Nike”? Ini adalah nama Tuhan tersebut.

Shaikh : Apa?

Penyoal : Nike, ianya dalam bahasa Inggeris.

Shaikh : Audzubillah.

Penyoal : Tambahan, seseorang perlu ketahui bahawa Tuhan ini tidak disembah lagi.

Shaikh : Mengapa mereka menulis namanya walaupun ianya tidak lagi disembah?

Penyoal : Ia disebut sebegitu. Ianya bukan dalam bahasa Arab.

Shaikh : Wajib bagi perkara-perkara seperti itu ditolak. Wajib untuk bertegas dan mengingatkan mereka yang mengimport barangan ini dan ini adalah suatu yang para Muslimin tentang.

Sumber:
http://www.youtube.com/watch?v=YHLLak8FETU

Advertisement
Memakai Barangan Jenama Nike

Bukan Termasuk Golongan Kami

Dari Amr ibn Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ

“Bukan termasuk golongan kami siapa yang menyerupai kaum selain kami. Janganlah kalian menyerupai Yahudi, juga Nashrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya”

(HR Tirmidzi, hasan)

Bukan Termasuk Golongan Kami

Manisnya Iman dengan Tiga Perkara

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda:

“Tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman: Dijadikannya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari selain keduanya. Jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali kerana Allah. Dan dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka.”

HR Bukhari

Manisnya Iman dengan Tiga Perkara

Taksub itu Tercela

TA’ASUB ITU TERCELA, BAHKAN JALANNYA ORANG-ORANG KAFIR!

Oleh: Fadhilatusy Syaikh Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah

Pertanyaan: Kami mohon anda menjelaskan tentang bahaya ta’asub (fanatik) terkhusus di hari-hari ini di mana sebahagian pelajar berta’asub kepada sebahagian tokoh individu, taat dan memusuhi kerananya. Kami memohon anda berkenan memberikan sepatah kata, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengannya. Continue reading “Taksub itu Tercela”

Taksub itu Tercela

Buddha Bukan Nabi

APAKAH HUKUM ISLAM TERHADAP ORANG YANG MEYAKINI BAHAWA BUDHA ADALAH NABI?

Budha bukan nabi, namun dia adalah kafir filosof, beragama dengan selain agama samawi. Barangsiapa meyakini Budha sebagai nabi, maka dia kafir. Kaumnya telah bersikap ghuluw (ekstrim) terhadap Budha, mereka meyakini darjat ketuhanan bagi Budha, dan menyembah Budha. Banyak manusia memeluk agama Budha ini, baik dahulu mahupun sekarang. Maka wajib atas kaum muslimin untuk membenci agama ini, membenci para pemeluk agama ini, berlepas diri dari mereka, dan memusuhi mereka kerana Allah.

Dari Fatwa al-Lajnah ad-Da’imah li al-Buhuts al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’, no. 21004

Buddha Bukan Nabi

Dosa Menutupi Hati

Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata,

“Sebagaimana seseorang yang menutup mata dia tidak mampu melihat apapun walaupun dia tidak buta, maka demikian pula dengan hati; noda dosa akan menutupinya sehingga dia tidak mampu melihat kebenaran, walaupun hatinya tidak buta seperti butanya hati orang kafir.”

Al-Imaan, hal.29, sebagaimana disebutkan dalam kitab ash-Shawaarif ‘Anil Haqq, hal.54

Dosa Menutupi Hati